Workshop in Govandi Education Society,  Govandi Mumbai